8th marzo 2017

Emprendemento e promoción do autoemprego

emprendemento

Facemos asesoramento integral a empresas e autónomos/as que vai desde a concreción da idea de negocio á constitución da empresa.

Tipos de servizos ofrecidos nesta área:

  • Asesoramento xeral sobre emprendemento e autoemprego.
  • Constitución e posta en marcha de proxectos empresariais.
  • Elaboración de estatutos sociais e regulamentos de réxime interno.
  • Titorización e acompañamento para proxectos de persoas emprendedoras.
  • Elaboración de plans de empresa, estudos de viabilidade, organización e comercialización.
  • Tramitación de incentivos, axudas e subvencións.

Volver a Servizos