8th marzo 2017

Consultoría e formación

consultoriaTemos experiencia na elaboración de estudos de investigación e divulgativos, módulos e obradoiros formativos. Elaboramos de xeito participativo plans estratéxicos e realizamos avaliacións de proxectos.

Tipos de servizos ofrecidos nesta área:

 • Consultoría.
  • Asistencias técnicas.
  • Elaboración de estudos e informes.
  • Elaboración de modelos e protocolos de xestión empresarial e social.
  • Auditoría laboral
  • Responsabilidade social corporativa.
 • Formación.
  • Actividades formativas en materia de:
   • Xestión e dirección empresarial.
   • Recrutamento e selección de persoal e xestión de recursos humanos.
   • Xestión empresarial e social en cooperativas.
   • Formación en habilidades sociais.
   • Formación para persoas emprendedoras e para o autoemprego.
  • Proxectos divulgativos e formativos en materia de emprendemento, cooperativismo e economía social.
  • Realización de plans de formación adaptados ás entidades e persoas destinatarias: diagnóstico de necesidades formativas, formulación de proposta “á carta”, organización, execución e avaliación de actividades.
  • Elaboración de materiais didácticos e recursos divulgativos.
  • Informes de avaliación de actividades formativas.

Volver a Servizos