8th marzo 2017

Servizos

Somos especialistas na consultoría e asesoramento integral de autónomos/as, cooperativas e outras sociedades na área de emprendemento e a xestión empresarial.

EMPRENDEMENTO E PROMOCIÓN DO AUTOEMPREGO

Facemos asesoramento integral a empresas e autónomos/as que vai desde a concreción da idea de negocio á constitución da empresa.

+info

ASESORÍA E XESTIÓN EMPRESARIAL

Asesoramos nas áreas de xestión laboral, fiscal e contable, seguros, tramitación de axudas e subvencións…

+info

CONSULTORÍA E FORMACIÓN

Elaboramos de xeito participativo plans estratéxicos e realizamos avaliacións de proxectos. Realizamos estudos de investigación e divulgativos, módulos e impartimos obradoiros formativos.

+info

COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL

Facemos asesoramento e consultoría especializada en entidades da economía social como cooperativas, asociacións e sociedades laborais.

+info